เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
 
หัวข้อเรื่อง *
 
รายละเอียด *
 
เอกสารประกอบ
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
 
เบอร์โทรศัพท์
 
อีเมล์
 
ที่อยู่
 
การเปิดเผยข้อมูล ยินยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณชนได้
เรื่องลับ กรุณาตอบเป็นการส่วนตัว
 
2 หาร 1 เท่ากับ *
 
 
หมายเหตุ - กรุณาป้อนข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ที่อยู่ เพื่อเป็น
  ประโยชน์ในการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผล
  การตรวจสอบการร้องเรียนของท่านให้ทราบ

- ถ้าหากท่านไม่กรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน จะถือว่าเป็นการแจ้ง
  เบาะแสให้ทราบเท่านั้น
   
 
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 316947
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 316947

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 316947

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม