เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์
การคมนาคมปลอดภัย แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างคนด้านการศึกษา
รักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ ห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวิรัตน์ คำหอมกุล
นายกเทศมนตรี
สายตรงนายก 081 736 4245
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล
สินค้า OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก
ร้านอาหาร
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
###
Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 428303
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 428303

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 428303

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม