เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์

กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566 -เดือนธันวาคม2566 โดย (เกิดวันที่ 2 กันยายน 2507 –1 กันยายน 2508)

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 447797
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 447797

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 447797

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม