เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์

กิจกรรมเทศบาล

10 พฤษจิกายน 2566 นางวิภาวรรณ เอื้อทยา ประธานสภาเทศบาลฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสำรวจครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์    สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 316946
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 316946

Copyright © 2018 All rights reserved.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด 316946

Copyright © 2018 All rights reserved.
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
สอบถาม